FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๕ ให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี จังหวัดระนอง และชุมพร เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ 1-2 วันนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 13:10:21
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๓ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดระนอง และชุมพร เฝ้าระวังภัยดินถล่ม
และน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวัน
ที่ ๕ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยตำบลปากจั่น จปร. ลำเลียง น้ำจืด อำเภอกระบุรี ตำบลบางแก้ว
ละอุ่นเหนือ บางพระเหนือ ในวงเหนือ ในวงใต้ อำเภอละอุ่น ตำบลบางนอน บางริ้น
หาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง และตำบลหาดยาย นาขา อำเภอหลังสวน ตำบลละแม ทุ่งคาวัด อำเภอละแม ตำบลท่าข้าม หินแก้ว รับร่อ อำเภอท่าแซะ ตำบลบ้านนา วังใหม่ อำเภอเมือง ตำบลพะโต๊ะ ปากทรง ปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เนื่องจากเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีแจ้งมีฝนตกหนัก วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร และมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในหลายพื้นที่ ประกอบกับมีฝนตกสะสมมาหลายวัน ทำให้ดินบนภูเขาชุ่มน้ำอาจถล่มลงมาได้ ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและ
น้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง
หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนและเปิดไซเรนแจ้งสถานการณ์ดินถล่มให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

เวลา ๑๓.๑๐ น.

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.dmr.go.th

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel