FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๑๖/๒๕๕๕ ให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ และภูเก็ต เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ 1-2 วันนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 18:30:46
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่  และภูเก็ต เฝ้าระวังภัยดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวัน
ที่ ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย อำเภอช้างกลาง ฉวาง นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง เขาพนม เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง ถลาง กะทู้ จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง โดยบางพื้นที่วัดปริมาณน้ำฝน ได้มากกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร และเริ่มมีน้ำหลากในบางพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือน สถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑๖/๒๕๕๕ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

เวลา ๑๘.๓๐ น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาช่วยออกตัววิ่งให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.dmr.go.th

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel