กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๕ ให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี จังหวัดระนอง ชุมพร พังงา ตรัง สตูล ภูเก็ต กระบี่ พัทลุง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ 1-2 วันนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 17:00:01
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๒-๓ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดระนอง ชุมพร พังงา ตรัง สตูล ภูเก็ต กระบี่
พัทลุง          สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เฝ้าระวังภัยดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก        ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย อำเภอคุระบุรี ตะกั่วป่า กะปง จังหวัดพังงา อำเภอย่านตาขาว ปะเหลียน เมือง จังหวัดตรัง        อำเภอทุ่งหว้า มะนัง ควนกาหลง ควนโดน จังหวัดสตูล อำเภอเมือง ถลาง กะทู้      จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง โดยบางพื้นที่วัดปริมาณน้ำฝน      ได้มากกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร และเริ่มมีน้ำหลากในบางพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหาก เกิดเหตุให้แจ้งเตือน สถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๕ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

เวลา ๑๗.๐๐ น.

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาออกตัววิ่งให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.dmr.go.th

 

 

 

 

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS