FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:03:46
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         -         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๒๒.๕๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
VANUATU ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง
๒ - ๓ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๕ – ๒ ก.ค. ๕๕

         - อนึ่ง พายุโซนร้อน “ด็อกซูหริ” (Doksuri) บริเวณหัวเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ กำลังเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน และคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ใกล้กับเกาะฮ่องกง ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๕๕ พายุนี้ยังไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย     

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๖๙.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

         - บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

         - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

         - บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

         - บ.น้ำทิพย์ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายชาญชัย ศรียาภัย)

         - บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายศักดิ์ดา พุทธประสิทธิ์)

         - บ.ห้วยไทรงาม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญมี เวียงอินทร์)

         - บ.บางแก้วน้อย ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางเกษร พรมะชุม)

         - บ.ล่าง ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกโปรยปรอย (นายสมศักดิ์ ไชนาสัก)

         - บ.คลองช้าง ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกปรอยๆ (นายฟอง สมบูรณ์)

         - บ.พญาบน ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายเสวย สร้อยเงิน)

         - บ.ตรอกโสน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายณรงค์ เฟื่องคณะ)

         - บ.สวนกล้วย ต.บ้างส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสุวัฒน์ ดาวเรือง)

         - บ.ยวนสาว ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายพรศักดิ์ เพ็ชรชู)

        

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel