FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:40:10
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑ ก.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๘

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๙.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม เวลา ๐๗.๒๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ BAJA CALIFORNIA, MEXICO ไม่มีรายงานความเสียหาย
(ที่มา
: USGS)

          - วานนี้ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) เกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด ๔.๐ ริกเตอร์ เวลา ๒๓.๑๕ น. บริเวณประเทศพม่า ห่างจาก อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ๖๖ กิโลเมตร ประชาชนในประเทศไทยไม่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีเกษตรจังหวัดนครพนม ๑๑๖.๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

         - บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

         - บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นางระพี  น้ำจันทร์)

         - บ.โคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายไหม จันทรไท)

         - บ.ทุ่งคา ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายเนือง สรหงษ์)

         - สถานีวิทยุ ๙๗.๗๕ MHz ต.เก่าทุม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายวิเชียร ทองรอง)

         - บ.บางใหญ่ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายชัย เพิ่มพูล)

         - บ.ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายไชโย สุวรรณศรี)

         - บ.รื่นรมย์สามัคคี ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายบุญยง จุลสิงห์)

         - บ.สวนส้ม ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ สภาพอากาศเช้านี้มีฝนตกเล็กน้อย ท้องฟ้าครึ้ม (นายบุญธรรม สมมิตร)

            - บ. แม่นาจรเหนือ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สภาพอากาศเช้านี้ ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายทองอินทร์ ขยันทำ)

         - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม (นายวิเชียร ถีระวงษ์)

         - บ.ชำเจียง ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าสลัว ไม่มีฝน (นายเหลา เทพรักษ์)

         - บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน (นายไสว ป้องเศร้า)

         - บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อคืนมีฝนปรอยๆ (นายณรงค์ เทพทอง)

        

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel