กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตะเคียงงาม ม.3 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08.12น.
 
บ.ตะเคียงงาม ม.3 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก_คุณวิโรจน์ ห่อหุ้ม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS