FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทับลาน ม.1 ต.ขุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 3 ก.ค. 2555 08.09น.
 
บ.ทับลาน ม.1 ต.ขุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_คุณไพฑูร พูลเกษม
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel