FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางนอนใน หมู่ 1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง_จากเหตุแผ่นดินไหว 4.0 ริกเตอร์ ที่อ.เมือง จ.ระนอง ไม่รับรู้

วันที่ 4 มิ.ย. 2555 14:42:51
 
บ.บางนอนใน หมู่ 1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง_จากเหตุแผ่นดินไหว 4.0 ริกเตอร์ ที่อ.เมือง จ.ระนอง ไม่รับรู้_คุณ ประทีป คงมีศรี
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel