กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางเนียง หมู่ 5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศเย็นสยาย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:52:55
 
บ.บางเนียง หมู่ 5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศเย็นสบาย_คุณ สมบูรณ์ แซ่อึ่ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS