กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังผาดำ หมู่ 2 ต.วังสาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 17:02:22
 
บ.วังผาดำ หมู่ 2 ต.วังสาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าว_คุณ แพนศักดิ์ ฉายดิลก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS