กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาไม้แก้ว หมู่ 4 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 18:59:21
 
บ.เขาไม้แก้ว หมู่ 4 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน_คุณ บุญยิน ส่งแสงแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS