กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พรุจำปา ม.3 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_อากาศช่วงเย็นท้องฟ้าครึ้มมีฝนตกเล็กน้อยขณะนี้ฝนหยุดแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 18:56:53
 
บ.พรุจำปา ม.3 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_อากาศช่วงเย็นท้องฟ้าครึ้มมีฝนตกเล็กน้อยขณะนี้ฝนหยุดแล้ว_คุณวันเพ็ญ แซ่เตี้ยว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS