FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:00:10
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ทธ. ประกาศเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ในพื้นที่อำเภอกะเปอร์ สุขสำราญ เมือง ละอุ่น จังหวัดระนอง และอำเภอคุระบุรี ตะกั่วป่า กะปง ตะกั่วทุ่ง ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ในระหว่างวันที่ ๙
– ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๙ ก.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๐ ก.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         -  แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๔ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๖๓.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๔.๐๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับ
ลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ปกคลุมประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป และ
มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านบริเวณจังหวัดตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ๖๑.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

            - บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๘ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

            - บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

            - บ.ชุมชนบ้านนาใน ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางธิดา กาญจนะ)

            - บ.โตนกลอย ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายอับดุลมูนิตร มะเล็ก)

            - บ.กำพวน ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายอ้าหมาด หาญจิตร)

            - บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายคนึง ไชยธวัช)

            - บ.ยอดเสน่ห์ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสัจจะ กล้าการ)

            - บ.พรุจำปา ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางวันเพ็ญ แซ่เตี้ยว)

            - บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมควร พงษ์สุวรรณ)

            - บ.บางปลา ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายมนต์ชัย ทองสกุล)

            - บ.หุบบอน ต.เขาคันทรง อ.ศรีราขา จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางสุนันท์ นาคสุวรรณ)

            - บ.ใหม่ลำกระโดน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญส่ง บุญกระจ่าง)

            - บ.โนนเตาเหล็ก ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายทองสุข แพงทอง)

            - บ.เขาขาว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอับดลหร่อหมาน บ้านนบ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - จังหวัดระนอง : อำเภอกะเปอร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๓๘ คน) อำเภอสุขสำราญ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๓ คน)

                                  อำเภอเมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๘ คน) อำเภอกระบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๐ คน)

            - จังหวัดพังงา :  อำเภอคุระบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๔ คน) อำเภอตะกั่วทุ่ง (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๖ คน)

                                  อำเภอตะกั่วป่า (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) อำเภอท้ายเหมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๖ คน)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel