กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางปลา ม.2 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าสลัวๆ มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07.20น.
 
บ.บางปลา ม.2 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าสลัวๆ มีฝนตกปรอยๆ_คุณมนต์ชัย ทองสกุล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS