กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางซอย ม.7 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07.25น.
 
บ.บางซอย ม.7 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน_คุณคนึง ไชยธวัช
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS