กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางไฮ ม.4 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10มม. สภาพอากาศขณะท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08.26น.
 
บ.ปางไฮ ม.4 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10มม. สภาพอากาศขณะท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน_คุณอเนก อินต๊ะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS