FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:30
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

-วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๔๕ น.ทธ.ประกาศเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ในพื้นที่อำเภอกะเปอร์ สุขสำราญ เมือง ละอุ่น จังหวัดระนอง อำเภอคุระบุรี ตะกั่วป่า กะปง ตะกั่วทุ่ง ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
อำเภอห้วยยอด นาโยง ย่านตาขาว ปะเหลียน จังหวัดตรัง อำเภอทุ่งหว้า ละงู ควนกาหลง มะนัง จังหวัดสตูล อำเภอศรีนครินทร์ กงหรา
ตะโหมด จังหวัดพัทลุง และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ ๑๑
– ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๑ ก.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๒๑๒.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๖.๒๖ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกระจายในทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ๘๗.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

            - บ.ทุ่งขมิ้น ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนสะสม ๓ วันได้ ๔๕๐ มม. (นายสมศักดิ์ เตยแก้ว)

            - บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๕ มม. (นายคนึง ไชยธวัช)

            - บ.บางปรุเหนือ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายสุเชาว์ ศรีคง)

            - บ.หัวถนน ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายเจริญ ชูอ่อน)

            - บ.ด่าน ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายถิน เชยชื่นจิตร)

            - บ.ป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายประเสริฐ เอ้งฉ้วน)

            - บ.โตน ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายเหม ตามาต)

            - บ.คีรีวง ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายวุฒิชัย พุ่มนุ่ม)

            - บ.วังประจันใต้ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายอารีย์ บูอีตำ)

            - บ.ลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายวิน อนุรักษ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดระนอง : อำเภอกะเปอร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๓๘ คน) อำเภอสุขสำราญ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๓ คน) อำเภอเมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๘ คน) อำเภอละอุ่น (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๐ คน)

- จังหวัดพังงา อำเภอคุระบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๔ คน) อำเภอตะกั่วป่า (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน)         อำเภอกะปง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๗ คน) อำเภอตะกั่วทุ่ง (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๖ คน) อำเภอท้ายเหมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๖ คน)                                                 

- จังหวัดตรัง อำเภอห้วยยอด (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๗ คน) อำเภอนาโยง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๗ คน)อำเภอย่านตาขาว (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๓ คน) อำเภอปะเหลียน (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๓ คน)

- จังหวัดสตูล :   อำเภอทุ่งหว้า (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๙ คน) อำเภอทุ่งหว้า (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๘ คน)

           อำเภอควนกาหลง (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๕ คน) อำเภอมะนัง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน)

- จังหวัดพัทลุง : อำเภอศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) อำเภอกงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน)

           อำเภอตะโหมด (เครือข่ายฯ จำนวน ๙ คน)

- จังหวัดสงขลา : อำเภอรัตภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๒ คน)
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel