FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๒๐/๒๕๕๕ ให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี จังหวัดระนอง พังงา ตรัง สตูล พัทลุง และสงขลา เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ 1-2 วันนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:46:06
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ - ๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ตรัง สตูล พัทลุง และสงขลา เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอกะเปอร์ สุขสำราญ เมือง ละอุ่น จังหวัดระนอง อำเภอคุระบุรี ตะกั่วป่า กะปง ตะกั่วทุ่ง ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา อำเภอห้วยยอด นาโยง ย่านตาขาว ปะเหลียน จังหวัดตรัง อำเภอทุ่งหว้า ละงู ควนกาหลง มะนัง จังหวัดสตูล อำเภอศรีนครินทร์ กงหรา ตะโหมด จังหวัดพัทลุง และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง โดยบางพื้นที่วัดปริมาณน้ำฝนสะสม ๓ วัน ได้มากกว่า ๔๕๐ มิลลิเมตร และเริ่มมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งในบางพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๐/๒๕๕๕ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เวลา ๐๘.๔๕ น.

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel