กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองใหญ่ ม.6 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ยังคงมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่อง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07:16:19
 
บ.คลองใหญ่ ม.6 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ยังคงมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่อง_คุณ นิยม เกิดสุข
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS