กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คำขุนราษฎร์ หมู่ 17 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก เมื่อคืนนี้มีฝนตกในช่วงค่ำๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07:50:20
 
บ.คำขุนราษฎร์ หมู่ 17 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก เมื่อคืนนี้มีฝนตกในช่วงค่ำๆ_คุณ บุญสวน สายพันธุ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS