กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งกระบอก ม.7 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เวลา 17.30 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ สลับปรอยๆเล็กน้อย ตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 18:37:14
 
บ.ทุ่งกระบอก ม.7 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เวลา 17.30 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ สลับปรอยๆเล็กน้อย ตลอดทั้งวัน_คุณ ตรวจ สนเถ็ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS