FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 11:00:12
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๓ ก.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๔ ก.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         -         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๕๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ WESTERN IRAN ไม่มีรายงานความเสียหาย
(ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันออกได้เคลื่อนผ่านประเทศไทยสู่ทะเลอันดามันแล้ว แต่ยังคงทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกระจาย
ถึงเกือบทั่วไป โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาศัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ๗๐.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

         - บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

         - บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

         - บ.ห้วยรัง ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายคนึง นุชนุ่ม)

         - บ.ละว้า ต.ทองหลาง อ.ห้วยคา จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายอนุชาติ บุญประโลม)

         - บ.พญาบน ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเสวย สร้อยเงิน)

         - บ.คลองกระทิง ต.พลวง อ.คิชฌกูฎ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายอุดม ทาสมล)

         - บ.ตะบกเตี้ย ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายภิรมย์ แย้มสวน)

         - บ.คลองไพบูลย์ ต.ตะเคียนทอง อ.คิชฌกูฎ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายอำพร นาท้าว)

         - บ.ทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายบราเหม สมายุ้ย)

         - บ.ผัง ๔๒ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายโสภณ คมขำ)

         - บ.โป่งรี ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายนที ทองเชื้อ)

         - บ.หนองพุพระ ต.ช่างด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางสาวสมควร จำปาเทศ)

         - บ.แก่งแคบ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายวินัย สุวรรณอัมพร)

         - บ.กล้วย ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณ เมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกเล็กน้อย เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง (นายประสิทธิ์ แสนละมะ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

                   - จังหวัดจันทบุรี : อำเภอเขาคิชฌกูฎ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๕ คน) อำเภอมะขาม (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๕ คน)

                   - จังหวัดตราด    : อำเภอบ่อไร่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๑ คน) อำเภอเขาสมิง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน)  

          - จังหวัดอุทัยธานี          : อำเภอลานสัก (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๘ คน) อำเภอห้วยคต (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒ คน)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel