FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:57
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗ ก.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         -         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๕๕.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๖.๑๖ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ MYANMAR-INDIA BORDER REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย    มีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๒๖.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

         - บ.ศาลาเชิงดอย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเฉลิมชัย ออนตะไคร้)

         - ฐานเฝ้าระวังที่ ๔ (ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๔ มม. (นายลือชัย ศรีไสยาศน์)

         - อุทยานที่ กช.๕ (เกาะรัง) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมศักดิ์ คล่องแคล่ว)

         - บ.โนนกระโดน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายมานะ สะมาสี)

         - บ.ดอต่อ ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายจรูญ กินแก้ว)

         - บ.ขี้เหล็ก ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายนา เนยกิ่ง)

         - บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประทีป โถเรศ)

         - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวิเชียร ถีระวงษ์)

         - บ.นาซ๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส สลับมีแดด (นายทองหล่อ ตรีวงษ์)

         - บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางละอองดาว กลิ่นขจร)

         - บ.ต๊ำเหนือ ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประสิทธิ์ หวันแหลม)

         - บ.ปงทอง ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประพจน์ จันตะมะ)

         - บ.นางยอน ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมพัก โสมนัส)

         - บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

         - บ.นาปลากั้ง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส สลับมีแดด (นายแวว แดงเงิน)

         - บ.สำราญ ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายกิตติ จำปานิล)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มี

    พื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel