กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กะตะ ม.2 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 17.46น.
 
บ.กะตะ ม.2 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก_คุณเมตต์ ชูลักษณ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS