กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลำรู ม.1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:02:58
 
บ.ลำรู ม.1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก คุณไสว ป้องเศร้า
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS