กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อไร่ ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด_เวลา07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07.52น.
 
บ.บ่อไร่ ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด_เวลา07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน_คุณอำนาจ ยิ้มถนอม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS