กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แกลง ม.10 ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08.01น.
 
บ.แกลง ม.10 ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน_คุณสนิท หัสคุณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS