กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พลวง ม.4 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุุรี_เวลา07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08.27น.
 
บ.พลวง ม.4 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุุรี_เวลา07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน_คุณชำนาญ ฉิมชะนะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS