FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เสาหงษ์ ม.2 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30มม. สภาพอากาศขณะนั้นท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 19 ก.ค. 2555 08.00น.
 

บ.เสาหงษ์ ม.2 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30มม. สภาพอากาศขณะนั้นท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_คุณวรรณี สอนเสม

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel