FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕

วันที่ 22 ก.ค. 2555 10:40:50
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๒ ก.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         -         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๙๙. กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๖.๓๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ FIJI REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย
(ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - พายุดีเปรชันได้ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อน ”วีเซนเต” (VICENTE) แล้ว มีศูนย์กลางบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ห่างจากเกาะฮ่องกงทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตร หรือที่ละติจูด ๑๙.๕ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๑๖.๒ องศาตะวันออก โดยพายุนี้มีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว ๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ่านทางตอนใต้ของประเทศจีน ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในระยะนี้

         - สำหรับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ทั่วประเทศมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะ ๓-๔ วันนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.วังชิ้น จังหวัดแพร่ ๓๖.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

         - บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

         - บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

         - บ.ฝายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายนุกูล บุญถนอม)

         - บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายลอย ปาคา)

         - บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

         - บ.ปางกุ่ม ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก  (นายสมทรง ติ๊บปะละวงศ์)

         - บ.โป่งวัว ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายทูน มธุพจน์)

         - บ.ดอนมูล ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสนิท อินคำ)

         - บ.ปากรอง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายพัด หล่ออินทร)

         - บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายคนึง ไชยธวัช)

         - บ.บางเหมาะ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายมานพ พลภักดี)

         - บ.นอกท่า ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายเมตตา อนุพันธ์)

         - บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายชู พรชู)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel