FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:46
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๓ ก.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         -         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๓. กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๒.๔๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NEAR THE COAST OF NICARAGUA
ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. วันนี้ (๒๓ ก.ค. ๕๕) พายุโซนร้อน ”วีเซนเต” (VICENTE) มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ
๔๕๐ กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกของเกาะไหหลำ ความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆ คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในวันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๕ นี้
ซึ่งจะทำให้ตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นได้ในช่วง
วันที่ ๒๓-๒๖ ก.ค. ๕๕ นี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๑๙.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

         - บ.เหมืองแดงใต้ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายบุญรัตน์ คำเงิน)

         - บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

         - บ.ปางอู๋ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายจักรพงษ์ ซื่อสาม)

         - บ.แม่สาย ต.เวียงผางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอินทวน ชื่องาม)

         - บ.ลานกระบือใต้ ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลายหอย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสังเวียน น้อยผล)

         - บ.หล่ายห้วย ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมศรี มีทา)

         - บ.ใหม่ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางพารี คำปิง)

         - บ.ปลายนา ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางสมพิศ มาโพธิ์)

         - บ.ห้วยไร่ ต.แม่ไร อ.แม่จัน จ.เชียงราย วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอ้าย มะโนใจ)

         - บ.ยวนสาว ต ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง สลับมีแดด (นายพรศักดิ์ เพ็ชรชู)

         - บ.ธารน้ำใจ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสำราญ รอดขวัญ)

         - บ.ท่าหินส้ม ต.เมืองปาน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายทองอ้อย พึ่งพาส)

         - บ.นาปลาจาด ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายชาตรี คำจัง)

         - บ.แม่นะ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายธีรยุทธ อุทธาปา)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มี พื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel