FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๒๑/๒๕๕๕ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๒ – ๓ วันนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 17:02:36
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๒ – ๓ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา ลำปาง แพร่ และอุตรดิตถ์ เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด จังหวัดตาก อำเภอเมือง ขุนยวม แม่ลาน้อย แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่แจ่ม สะเมิง แม่แตง ดอยสะเก็ด แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงของทิง เมือง แม่ฟ้าหลวง แม่จัน จังหวัดเชียงราย อำเภอบ่อเกลือ ปัว สันติสุข จังหวัดน่าน อำเภอวังเหนือ แจ้ห่ม งาว แม่เมาะ จังหวัดลำปาง อำเภอเชียงคำ จุน ปง จังหวัดพะเยา อำเภอเด่นชัย วังชิ้น ร้องกวาง จังหวัดแพร่ และอำเภอเมือง ลับแล น้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “วีเซนเต” (VICENTE) ทำให้มีฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง โดยบางพื้นที่วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร และเริ่มมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งในบางพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เวลา ๑๗.๐๐ น.

 
 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel