กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:09
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- วันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทธ.ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ จ.ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา ลำปาง แพร่ และอุตรดิตถ์ ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ก.ค. ๕๕

- วันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๕ เกิดเหตุดินไหลปิดทับถนน ๑ ช่องทางจราจร บริเวณถนนสายบ้านเทอดไทย-บ้านหัวแม่คำ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ขณะนี้สามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้ว

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๕ ก.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๖.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๕.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๕๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SIMEULUE, INDONESIA มีการประกาศเตือนสึนามิ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - เมื่อเวลา ๐๑.๐๐ น. (๒๕ ก.ค. ๕๕) พายุโซนร้อน “วีเซนเต” (VICENTE) บริเวณมณฑลกวางซี ประเทศจีน ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ ๒๐ กม./ชม. ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทย มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ก.ค. ๕๕ ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บริเวณจังหวัดดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด ภาคใต้ บริเวณจังหวัดระนอง และพังงา ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๘๑.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

            - บ.ผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายดำเนิน เชียงพันธ์)

            - ที่ว่าการอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่อนสอน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๖ มม. (อส.เอก อดุลย์)

            - บ.ปลายนา ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสงกรานต์ โกวฤทธิ์)

            - บ.หนอง ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายจันทร์ อินสะวาท)

            - บ.น้ำมิน ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสินชัย หายโศก)

            - บ.ปางผักหม ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายถวิล บุญชื่น)

            - บ.หล่ายห้วย ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมศรี มีพา)

            - บ.นาปลากั้ง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายแวว แดงเงิน)

            - บ.ปางงุ้น ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายอัครเดช พุกจินดา)

            - บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสาโรจน์ อุปจักร)

            - บ.หินโง่น ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายจำเนียร สุขมา)

            - บ.เนินสะอาด ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายไว้ พามาก)

            - บ.พญาไพรเล่ามา ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายรีลุง ลามือ)

            - บ.อีก้อป่ากล้วย ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายธงชัย วิบูลจิตเจริญ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น“วีเซนเต” จึงทำการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากบริเวณภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบน และภาคเหนือ ในระยะ ๒-๓ วันนี้
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐

 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS