FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:14
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

-วานนี้ (๒๕ ก.ค.๕๕)เวลา๐๗.๐๐ น.เกิดดินไหลปิดทับถนนขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๔ เมตร บริเวณบ้านแม่หลุย
หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้

-วานนี้ (๒๕ ก.ค.๕๕)เวลา๐๕.๐๐ น.เกิดน้ำป่าไหลหลาก กัดเซาะคอสะพานชั่วคราวข้ามแม่น้ำยวม บริเวณ
บ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ ๕ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๖ ก.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๘.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๔.๔๓ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SOLOMON ISLANDS เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - เมื่อเวลา ๐๑.๐๐ น. วันนี้ (๒๖ ก.ค.๕๕) พายุดีเปรสชัน “วีเซนเต” (VICENTE) บริเวณประเทศลาวตอนบน ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ ๒๐ กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง คาดว่า พายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศพม่า ในระยะต่อไป ส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ บริเวณจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

               - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๓๒.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

            - บ.ทิพุเย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายจำนงค์ ทองผาไฉไล)

            - บ.ใหม่ ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสมบูรณ์ แพทย์เกาะ)

            - บ.ห้วยพาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายสุมงคล แสนกำพล)

            - บ.หล่ายห้วย ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมศรี มีทา)

            - บ.เขาพัง ต.วังกระเจาะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายจรัญ ผ่องเกษม)

            - บ.ต้นเกลือ ต.แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมบัติ วันทา)

            - บ.ทุ่งแต ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสิทธิ์ นามวงศ์)

            - บ.ร่องหาด ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประหยัด อินทอง)

            - บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอิจ กิ่งสุภา)

            - บ.แม่สรวย ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอินทร เกเย็น)

            - บ.สันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายพิสิษฎ์ ขัติกุล)

            - บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอยๆ (นายตรวจ สนเถ็ง)

            - บ.ห้วยหลวงพัฒนา ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอยๆ (นายสมบัติ จะทอ)

            - บ.ปางผึ้ง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอยๆ (นายอนันต์ สุขจรินทร์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น“วีเซนเต” จึงทำการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel