กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ประจำไม้ ม.4 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดรึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09.45น.
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS