กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำมุด ม.3 ต.แม่กระบง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09.47น.
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS