กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังทอง ม.4 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้40มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 11:15:40
 
บ.วังทอง ม.4 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้40มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มเมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อยตกสลับปรอยๆตลอดทั้งคืน_คุณมลฑล ทองแกมใบ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS