กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากลำปิล๊อก หมู่ 2 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยในช่วงเช้า

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:26:08
 
บ.ปากลำปิล๊อก หมู่ 2 ต.ห้วยเขย่ง จ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยในช่วงเช้า_คุณ ชัชชัย อุดมสถาผล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS