กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เสาหงษ์ หมู่ 2 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยในช่วงเช้า

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:27:56
 
บ.เสาหงษ์ หมู่ 2 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยในช่วงเช้า_คุณ วรรณี สอนเสน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS