FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:17:04
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓๐ ก.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๓๑ ก.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๖.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๓๐ น. ตามเวลาประเทศไทย
SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA เบื้องต้น  ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่า ลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและ อ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

           อนึ่ง พายุ “ซาวลา” บริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ กำลังเคลื่อนตัวไปยังประเทศไต้หวัน และด้านตะวันออกของประเทศจีน ในช่วงวันที่ ๓๑ ก.ค. – ๒ ส.ค. นี้ โดยไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ๓๘.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

         - บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายประทีป โถเรศ)

         - บ.อีต่อง ต.ปิล๊อก อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายนิพนธ์ สูนคำ)

         - บ.ตระกูลพัฒนา ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายประยูร แสนโต)

         - บ.ชายทุ่ง ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเสวก ศิริพันธ์)

         - บ.สองพี่น้อง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายฉลวย เส็งบางยาง)

         - บ.เขาช่องลม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายองอาจ เพิ่มทรัพย์)

         - บ.สะพุงเหนือ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๙ มม. (นายสมหมาย ขจรนาม)

         - บ.แม่น้ำน้อย ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นางกฤษณา กล้ารอญ)

         - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

         - บ.ดงป่าเปลือย ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายถวิล สี่จางวาง)

         - บ.เขาห้ายอด ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย (นายวรพันธุ์ บุญธรรม)

         - บ.เจ็ดลูกเนิน ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมคิด ขวัญศิริ)

         - บ.คลองเจิญ ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายนิคม ภาคโพธิ์)

         - บ.ขุนลาว ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอ้าย คำปิ่นคำ)

         - บ.สันเจริญ ต.ควนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายนิยม แซ่จ่าว)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel