กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:04:34
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๓.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๓๔ น. ตามเวลาประเทศไทย
NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศพม่า ลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง
พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม ๕๕ นี้ไว้ด้วย

         อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “ซาวลา” กำลังเคลื่อนตัวไปยังเกาะไต้หวัน และด้านตะวันออกของประเทศจีน ในช่วงวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๕๕ นี้ โดยไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย        

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๓๗.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

         - บ.แม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายทวี จินา)

         - บ.หล่ายห้วย ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมศรี มีทา)

         - บ.หน่องควาง ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสมฤทธิ์ โมเล็ก)

         - บ.บ้องตี้บน ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายธีรภัทร สอรักษา)

         - บ.หินคาดตะวัน ต.หินคาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๗ มม. (นายประทีป กลิ่นเมฆ)

         - บ.ทิพุเย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายจำนงค์ ทองผาไฉไล)

         - บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

         - บ.ตรอกนองบน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางชะบา ยุทธวิสิทธิ์)

         - บ.นาซ๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นางทองหล่อ ตรีวงษ์)

         - บ.เพิ่ม ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสมยง ยาแก้ว)

         - บ.เจื้อง ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย เช้าวันนี้ท้องมืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายขันตรี แสงตะวัน)

         - บ.เขาแก้ว ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย เช้าวันนี้ท้องมืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายศุภศักดิ์ สมทอง)

         - บ.ห้วยไห ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เช้าวันนี้ท้องมืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายวิชาญ พันแก้ว)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS