กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าวมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 17:32:45
 
บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าวมาก_คุณ ธงชัย สิงห์ภูมิ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS