กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:35:47
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๘.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๑๕ น. ตามเวลาประเทศไทย BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศพม่า ลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป      อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “ซาวลา” กำลังเคลื่อนตัวไปยังเกาะไต้หวัน และคาดว่าจะขึ้นฝั่งประเทศจีน บริเวณมลฑลฟูเจี้ยน ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และพายุนี้ ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย       

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๓๑.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

         - บ.ทุ่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายลิขิต หัสคุณ)

         - บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

         - บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

         - บ.หล่ายห้วย ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมศรี มีทา)

         - บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสาโรจน์ อุปจักร)

         - บ.ตรอกนองกลาง ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประทีป นาครักษ์)

         - บ.เจ็ดลูกเนิน ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวิหาญ ศรีสุขโข)

         - บ.เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายณัชพงศ์ชัย ยี่รัมย์)

         - บ.หัวเรือ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจรวย นิชกิจ)

         - บ.เค็ม ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายศักดิ์ทอง ปัญจา)

         - บ.นาม่วง ต.เมืองลี้ อ.นาหมื่น จ.น่าน เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสง่า จินะแปง)

         - บ.ตีนธาตุ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายสุวัฒน์ เนื้อเงิน)

         - บ.ทุ่งว่านเหลือง ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าสลัวๆ มีแดดอ่อนๆ (นายวินัย ฉิมกลีบ)

         - บ.ธารทิพย์ ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายไร่ ไรดี)

         - บ.โตก ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายลำพัน พรมท่อน)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS