กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เผ่าไทย ม.8 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 16:10:29
 
บ.เผ่าไทย ม.8 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก คุณวิชิต แสงปัญญา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS