กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:30:50
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- วันที่ ๔ ส.ค. ๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทธ.ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่      จ.เชียงราย เชียงใหม่ และน่าน ในระหว่างวันที่ ๔ – ๕ ส.ค. ๕๕

- วันที่ ๔ ส.ค. ๕๕ เกิดเหตุดินไหลปิดทับเส้นทางบริเวณหมู่ ๑ , ๒ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๔ ส.ค. ๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๕ ส.ค. ๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๗๑.๙ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๒๐ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ TONGA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศพม่าและลาวเริ่มมีกำลังแรงขึ้น เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ๒๐.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม  ๒๕๕๕

            - บ.เหมืองแดงใต้ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายบุญรัตน์ คำเงิน)

         - บ.จะลอ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายคเชนทร์ วิเศษเพิ่มพร)

         - บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสาโรจน์ อุปจักร)

         - บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

         - บ.ดอนชัยใต้ ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเจริญ กาอินทร์)

         - บ.หัวแม่โถ ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเอกภักดิ์ คาวีพนา)

         - บ.แม่นะ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายธีรยุทธ อุทธาปา)

         - บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

         - บ.ทุ่งวังทอง ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายชูศักดิ์ สุวรรณ์)

         - บ.หนองบัว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายบันเทิง บุญธรรม)

         - บ.น้ำลาว ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสิทธิ์ พากเพียร)

                   - บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอิจ กิ่งสุภา)

                   - บ.ดอยต่อ ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายจรูญ กันแก้ว)

                   - บ.ตระกูลพัฒนา ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประยูร แสนโต)

         - บ.ห้วยส้าน ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ ปัญญาน้อม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS