กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดอยชัยใต้ ม.2 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:20:00
 
บ.ดอยชัยใต้ ม.2 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก คุณเจริญ กาอินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS