กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:31:57
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๕ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๖ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๕.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๔๐ น. ตามเวลาประเทศไทย TONGA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่า และลาว เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป    

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๑๑.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

         - บ.ไร่ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายวิรัตน์ พึ่งมาลี)

         - บ.กุยมั่ง ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายกิมซ้ง วรปัญญางาม)

         - บ.สะพานลาว ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายธนโชติ ผาภูมิเลื่องลือ)

         - บ.ท่ามะปรางค์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายอำนาจ แสนโคตร)

         - บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒ มม. (นายสาโรจน์ อุปจักร)

         - เทศบาลตำบลแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายมาโนช อัปสาย)

         - บ.ไทรงาม ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางจรรยา กุลสุวรรณ)

         - บ.นาอ้อม ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายพุฒ ประดิษฐ์)

         - บ.นาฝายใต้ ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายยศ นาคเอี่ยม)

         - บ.ยางขาว ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นางกิริยา โชติยะบุตตะ)

         - บ.โตก ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายลำพัน พรมท่อน)

         - บ.ธารทิพย์ ต.บ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายไร่ ไร่ดี)

         - บ.งิ้วเฒ่า ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายบุญหลง แสนคำ)

         - บ.เหมืองแดงใต้ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบุญรัตน์ คำเงิน)

         - บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

         - บ.โคกนกพัฒน์ ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายดอกจวง บุตรโคตร)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS