กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:11
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๖ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๗ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๗๐.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๑๓ น. ตามเวลาประเทศไทย
HALMAHERA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนสุดของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ทำให้ประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะ ๑ – ๒ วันนี้ไว้ด้วย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑๔.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

         - บ.ปรังกาสี ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมพร สงสง่าภูมิ)

         - บ.ท่ามะดื่อ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๗ มม. (นายประสงค์ ทองมาก)

         - บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

         - บ.ตายอย ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายถ่อน สระพล)

         - บ.สบทุ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวีระวัฒน์ ตั้งอิสราวุฒ)

         - บ.คำบาก ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายคหบ์ชาติ สาโท)

         - บ.ตรอกนองกลาง ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายประทีป นาครักษ์)

         - บ.อิมั้ง ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสนั่น เบญจวรรณ)

         - บ.สันกลาง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายยุทธ มานะ)

         - .เขาแก้ว ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายศุภศักดิ์ สมทอง)

         - บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีลมกันโชกแรง (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

         - บ.หุบบอน ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายชาญ บัวทอง)

         - บ.หนองบัวเขียว ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายพิพัฒน์ พงษ์สถิตย์ศิริ)

         - บ.กลาง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายเอกชัย จันทเสลม)

         - บ.ตาเส็ด ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายจตุรทิศ หล้าอุดม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS