กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่ามะดื่อ ม.1 ต.ห้วยเข่ยง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้17มม.เช้านี้มีฝนปรอยๆท้องฟ้าครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07:51:55
 
บ.ท่ามะดื่อ ม.1 ต.ห้วยเข่ยง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้17มม.เช้านี้มีฝนปรอยๆท้องฟ้าครึ้ม_คุณประสงค์ ทองมาก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS