กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งตะโก หมู่ 10 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆทั้งวัน คาดว่าจะมีฝนตกหนักคืนนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 19:10:30
 
บ.ทุ่งตะโก หมู่ 10 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆทั้งวัน คาดว่าจะมีฝนตกหนักคืนนี้_คุณ สมพร วังคีรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS